włoski

NOTE: 1- pezzo esente da bave ed ammaccatura / no burrs nor dents 2- tutti i diametri concentrici Ø 0.03 / all diametres with concentricity Ø 0.03 . 3- pulito sgrassato, non trattato / degreased , not treated 4- senza tracce di grasso, olio o resti di lavorazioni / no traces of grease, oil or residue of machining 5- * senza bave / no burrs 6- imballo in cartone a perdere (max 15kg) , atta a preservare le superfici , etichetta con descrizione , codice, indice modifica, riferimento ordine e quantità / multiple packing into carton box to lose (max 15 kg), surface not to be damaged , labeled with description, code, change index, order reference and quantity.

polski

UWAGI: 1- kawałek bez zadziorów i wgniecenia / bez zadziorów ani wgnieceń 2- wszystkie średnice koncentryczne Ø 0,03 / wszystkie średnice o współśrodkowości Ø 0,03. 3- czysta odtłuszczona, nieobrobiona / odtłuszczona, nie poddana obróbce 4- bez śladów tłuszczu, oleju lub pozostałości po obróbce / brak śladów tłuszczu, oleju lub pozostałości obróbki 5- * bez zadziorów / bez zadziorów 6- jednorazowe opakowanie kartonowe (maks. 15 kg), odpowiednie do konserwacji powierzchni, etykieta z opisem, kod, indeks zmian, referencje do zamówienia oraz ilość / wielokrotne pakowanie do kartonu do zgubienia (max 15 kg), powierzchnia nie do uszkodzenia, oznaczona opisem, kodem, indeksem zmiany, kolejnością odniesienie i ilość.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza włoski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.